menu

Zostań Dawcą komórek macierzystych!

 1. Dane osobowe
 2. Dane kontaktowe
  • Na podany adres w ciągu 2 dni wyślemy pocztą pakiet rejestracyjny. Po odesłaniu pakietu do fundacji, w ciągu 3 miesięcy otrzymasz kartę Dawcy DKMS.
 3. Informacje dodatkowe
  • Dzięki Tobie będziemy mogli zarejestrować jeszcze więcej potencjalnych Dawców.
 4. Ochrona danych osobowych
  • Twoje dane wykorzystywane są w celu realizacji procesu rejestracji w bazie Fundacji DKMS oraz w celu nawiązania kontaktu podczas procedur związanych z pobraniem komórek macierzystych lub szpiku kostnego. Wszystkie dane zapisywane są na chronionych serwerach.

   Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane osobowe, są prawdziwe, aktualne, należą do mnie i nie mają na celu wprowadzenia w błąd Fundacji DKMS. Jestem świadomy/a, iż podanie w formularzu nieprawdziwych bądź cudzych danych naraża mnie na odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Fundacji DKMS, lub odpowiedzialnosć wynikającą z art. 66 kodeksu Wykroczeń.

* Pole obowiązkowe